nebenwirkung von Ventolin €12.37

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

| komentářů 0

Připravili jsme Den otevřených dveří, aby se nejen rodiče, ale i všichni příznivci mohli podívat na výuku, vybavení budovy a výstavu věnovanou významným osobnostem Býchor. Po celý den se návštěvníkům věnovali autoři akce, kterými byla Mgr. Pavla Horáková společně s pamětníkem Býchor, panem Zatloukalem.

Příchozích se ujali žáci 9.ročníku, kteří zavedli hosty podle jejich přání buď do výuky, na výstavu nebo jim ukázali prostory školy.

Po celý den bylo v budově mnohem rušněji než obvykle, na hosty čekalo občerstvení v podobě jednohubek, zákusků a kávy, které připravili žáci 7.ročníku. Veškeré pohoštění chystali v hodinách vaření a na své dílo byli patřičně hrdí.

Potěšila nás spousta velice kladných hodnocení nejen výuky, ale i zázemí školy. Líbila se výzdoba chodeb a schodišť, pozornost upoutala interaktivní učebna a zajímavá byla slova bývalých žáků, kteří zavzpomínali a pozitivně  zhodnotili proměny školy.

V průběhu dopoledne přicházeli rodiče, rodáci, kteří se zasloužili o výstavbu školy. Návštěva byla spojena s prohlídkou Spolkového domu, který obec slavnostně otvírala o týden dříve.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří si našli chvilku času a do školy přišli, protože tím podpořili naši snahu o vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností.