empfohlenes Alter für die Verwendung von Albuterol €3.27

Školička nanečisto 2017 začíná 31. ledna

| komentářů 0

Školička nanečisto bude probíhat vždy v úterý od 16 hodin v učebnách prvního stupně naší školy    v termínech 31.ledna, 14. února, 28. února, 14. března a 28. března 2017.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v úterý 4. dubna 2017 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. K zápisu přijďte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce. K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborná posouzení je možné doložit nejpozději do 31.5.2017. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

scan-zapis