ventolin aerolin €18.40

Informace k začátku školního roku 2017-2018

| komentářů 0

Vážení rodiče,

nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září v 7:35 hod.

Žáci se sejdou ve svých kmenových třídách a třídní učitelé jim sdělí informace o organizačních  záležitostech.  V úterý 5.9. bude vyučování ve všech třídách končit 4. vyučovací hodinou a třídní učitelé rozdají učebnice, přidělí dětem šatní skříňky, zkontrolují osobní údaje do školní matriky. Od středy částečně najedeme na rozvrh, vyučování ale v tomto prvním týdnu bude jen dopoledne. Výuka skončí poslední dopolední vyučovací hodinou podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Od úterý bude fungovat školní družina pro přihlášené děti z 1. stupně. Provoz v tomto školním roce je prodloužen do 16 hodin, poplatek činí 150 Kč na měsíc, tedy 750 Kč na pololetí. Poplatek je splatný do konce září a na 2. pololetí do konce února. Zároveň od úterý je možné přihlásit obědy. Výuka podle rozvrhu začne od pondělí 11. září. Pro žáky 2. stupně  a 5. třídy bude zase možné přihlásit „dohled mezi dopoledním a odpoledním vyučováním“, který bude zdarma.

Pomůcky a sešity upřesní jednotliví vyučující během prvního týdne, na jejich nákup budete mít dost času.

O prázdninách jsme nezaháleli, ve třídách je nově vymalováno, na chodbách jsou nové zářivky, jsme napojeni na obecní vodovod, dojednali jsme „ovoce a mléko do školy“ pro všechny děti, zařídili jsme novou učebnu výtvarné výchovy a sborovnu, vyměnili jsme některé učebnice a nakoupili další učební pomůcky.

V první třídě přivítáme 20 nových žáčků. Přejeme jim i všem ostatním, aby prožili hezký školní rok.