„Keltové“ a „Světlo a život“

| komentářů 0

Ve středu 27.2.2019 navštívila 6. třída nejprve výstavu Keltové a poté výstavu Světlo a život, obě v Národním muzeu v Praze. Prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu se žáci seznámili s různými aspekty života Keltů na našem území – se stravováním, odíváním, pohřbíváním, bydlením, uměním, řemeslem. Zajímavé bylo, jak Keltové vnímali přírodní prostředí, které je obklopovalo. Žáci si také uvědomili, že žijí v lokalitě, kde bylo nalezeno mnoho z vystavených exponátů. Po prohlídce absolvovali navíc archeologický workshop.

Druhá výstava Světlo a život představovala život v jeho nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla v různých biotopech. Žáci si prohlédli jeskyni, step i tropický prales, tam všude se zápasí o světlo. Výstavou děti provázela průvodkyně, která jim v průběhu zadávala úkoly z pracovních listů.

Bylo to zajímavě strávené dopoledne.

hdr

bst

mde

mde

dav

dav

hdr

IMG-20190305-WA0002