ventolin für verstopfte Nase €47.77

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU, ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

| komentářů 0

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci proběhne zápis do 1. ročníku bez přítomnosti dětí. Žádosti budeme přijímat po celou dobu od 1.4.2020 do 30.4.2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: naše datová schránka je iger4e
  2. e-mailem: vyplněnou, vlastnoručně podepsanou a naskenovanou odeslat na zsmsbychory@seznam.cz (nebo můžete použít uznávaný elektronický podpis)
  3. poštou: na adresu ZŠ a MŠ Býchory, Býchory 99, 28002 Kolín
  4. osobní podání:

Osobně si můžete vyzvednou přihlášku v budově školy ve středu 1. dubna 2020 v době od 16 do 17 hodin nebo ve středu 8.dubna 2020 od 16 do 17 hodin. Můžete ji vyplnit a podepsat přímo ve škole nebo si ji odnést domů a vyplněnou dát zpět do naší poštovní schránky, která je umístěná na plotě před brankou u vjezdu na školní dvůr.

Žádost si můžete vytisknout z našich webových stránek a v uvedeném čase osobně přinést do školy. ŽÁDOST MUSÍ MÍT DUBNOVÉ DATUM!

Vyberte si, prosím, variantu, která vám nejvíce vyhovuje. Případné dotazy vám zodpovím na tel. čísle 725503403.

PaedDr.Hana Žižková

tiskopisy zde

Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021

Žádost o odklad povinné školní docházky2020-2021