Informace pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy

| komentářů 0

Informace pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy

  • Od 11. 5. bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků výhradně pro ty, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 na e mail zsmsbychory@seznam.cz.
  • Jedná se o dobrovolnou aktivitu. Pokud žák nebo zákonný zástupce nechce toto využít, může pokračovat doma v samostatné přípravě a využít konzultaci přes internet. Distanční výuka ostatních předmětů nadále trvá.
  • Pokud se žáci přihlásí, bude pro ně pak docházka povinná po celou dobu, absence se musí omlouvat. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
  • Vzdělávací aktivity z oborů český jazyk a matematika budou probíhat takto:

pondělí 11.5. od 7,30 do 9,30 hod

čtvrtek 14.5. od 7,30 do 9,30 hod

a dále pak každé úterý a čtvrtek ve stejném čase až do termínu konání přijímací zkoušky.

  • Žáci budou umístěni do jedné skupiny, jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi tak, aby vzdálenost mezi žáky byla 2 m. Ve škole bude zajištěna desinfekce.
  • Žáci jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek.
  • Zákonný zástupce zváží, jestli žák nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti nejsou rizikovou skupinou.
  • Při prvním příchodu 11.5.2020 předá žák vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin (viz příloha). Bez tohoto prohlášení nelze žáka do školy pustit!
  • příloha_čestné_prohlášení (1)