ventolin für gehende Lungenentzündung €99.65

Umožnění přítomnosti žáků 1. stupně ve škole

| komentářů 0

Vážení rodiče, od 25.května bude žákům 1. – 5. tříd umožněna osobní přítomnost ve škole.

Upozorňujeme, že nepůjde o klasickou výuku v plném rozsahu. Distanční výuka bude pokračovat. Děti ve škole budou rozděleny do skupin, ve skupině může být 15 dětí. Počet skupin a jejich složení budeme řešit až ve chvíli, kdy budeme znát Váš zájem o účast Vašich dětí ve škole, tedy po 18. 5. V tuto chvíli nedokážeme odpovědět na otázku, kdo bude výuku ve škole zajišťovat – zda to bude třídní učitel, další učitelé i z druhého stupně, asistent pedagoga, vychovatelka.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Při rozdělování do skupin zohledníme zejména třídu, ročník a čas odchodu! 

Potvrďte účast Vašeho dítěte do 18. 5. 2020 na email zsmsbychory@seznam.cz. Napište jméno a příjmení dítěte, třídu, zájem o oběd, v kolik hodin bude dítě odcházet a jestli půjde samo nebo na něj budete čekat před školou.

Přítomnost dětí ve škole bude umožněna denně od 7.30 hod. Ranní družina nebude poskytována. Příchod dětí do školy budeme organizovat podle počtu přihlášených žáků tak, aby se žáci z různých skupin co nejméně potkávali. Doprovázejícím osobám je vstup do školy zakázán. Dopolední blok bude končit v 11.45 hod (včetně oběda). Pro děti bude zajištěn oběd ve školní jídelně. Poté bude následovat odpolední blok, který bude trvat maximálně do 15.00 hod, aby děti stihly autobusy. V odpolední části bude probíhat zájmové vzdělávání žáků podobně jako ve družině.

 Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jehož součástí je i seznámení s popisem osob s rizikovými faktory. Originál vyplněného čestného prohlášení přinesou Vaše děti 1. den výuky do školy. Bez tohoto prohlášení nelze dítěti umožnit vstup do školy. (Viz Příloha)

Pokud zákonný zástupce neprojeví zájem o docházku svého dítěte do školy do 18. 5., nebude možné žáka později do skupiny zařadit.

Docházka do školy není pro žáky povinná. Škola vede evidenci o přítomnosti žáků ve škole. V případě absence žáka, který je přihlášen k osobní docházce ve škole, žádáme zákonné zástupce o omlouvání absence dítěte na e mail školy. Žáci jsou povinni dodržovat hygienická nařízení. Musí být vybaveni dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky. Při opakovaném porušování mohou být z docházky vyloučeni. Desinfekce ve škole je zajištěna. Pokud bude dítě vykazovat příznaky respiračního onemocnění, nebude mu umožněn vstup do školy.

příloha_čestné_prohlášení (1)