POKYNY K NÁSTUPU PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ Z 1. STUPNĚ OD 25.5.2020

| komentářů 0

RÁNO SE DĚTI SHROMÁŽDÍ NA DVOŘE PŘED VCHODEM DO ŠKOLY, DODRŽUJÍ ROZESTUPY 2 METRY A MAJÍ NA OBLIČEJI ROUŠKU. ČEKAJÍ NA PŘÍCHOD VYUČUJÍCÍHO, NIKDO NEVSTUPUJE DO BUDOVY SÁM!

KAŽDÝ DEN RÁNO V 7,30 HODIN PŘEBÍRÁ VYUČUJÍCÍ DĚTI NA DVOŘE PŘED VCHODEM. PRVNÍ DEN OD VŠECH VYBERE VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ PROHLÁŠENÍ S DATEM 25.5.2020. TÍM POTVRZUJETE, ŽE JE V DEN NÁSTUPU DO ŠKOLY ZDRAVÉ. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ VPUŠTĚNO. DO ŠKOLY MOHOU BÝT PŘIJATY JEN DĚTI, KTERÉ NEMAJÍ PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. ŽÁDÁME RODIČE, ABY MĚLI U SEBE TELEFON. V PŘÍPADĚ, ŽE BY SE U DÍTĚTE BĚHEM DNE OBJEVILY PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, JE TŘEBA, ABY SI PRO NĚ IHNED PŘIJELI!

DĚTI SI DO ŠKOLY NESMÍ NOSIT SVOJE HRAČKY, DOVOLENO JE MÍT SVŮJ MOBIL NEBO TABLET, PŘÍPADNĚ KNÍŽKU. DĚTI SI JE ALE NESMÍ PŮJČOVAT. VZHLEDEM K TOMU, ŽE JSOU VE SKUPINÁCH DĚTI Z RŮZNÝCH ROČNÍKŮ, NEPŘEDPOKLÁDÁ SE KLASICKÁ VÝUKA. DĚTI SI MOHOU DO ŠKOLY PŘINÉST VYTIŠTĚNÉ ÚKOLY, KTERÉ DOSTÁVAJÍ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE. VYUČUJÍCÍ JIM MŮŽE POMOCI S ŘEŠENÍM.

ŠKOLA ZAJIŠŤUJE OBĚDY. SVAČINY SI DĚTI BUDOU NOSIT SAMY. DĚTI, KTERÉ BUDOU VE ŠKOLE I ODPOLEDNE MUSÍ MÍT DVĚ ROUŠKY. VŠICHNI MUSÍ MÍT SÁČEK NA ODLOŽENÍ ROUŠKY.

ŽIŽKOVÁ