Volby do školské rady

| komentářů 0

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Býchory, Býchory 99 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

volby do školské rady.

Školská rada má 6 členů:
– 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků
– 2 členy volí pedagogičtí pracovníci
– 2 členy jmenuje zřizovatel.

Volební období je tříleté.

Volby členů školské rady ze strany zákonných zástupců žáků se vzhledem k situaci v ČR uskuteční elektronickou formou. Hlasovat lze do 16.10.2020.

Zákonní zástupci obdrží instrukce mailem. Hlasování se může zúčastnit vždy jen jeden z rodičů za každého žáka školy, a to i v případě, že školu navštěvuje více sourozenců.

 

Navržení kandidáti jsou:

  1. Pavlína Svobodová
  2. Veronika Barešová
  3. Ludmila Hemrová
  4. Iveta Votroubková