nebenwirkungen von Ventolin Tabletten €23.40

předávání vysvědčení a přihlášek na SŠ

| komentářů 0

Výpis z vysvědčení se bude žákům předávat 28.1.2021 a to takto:

Žáci 1. a 2. třídy dostanou výpis během vyučování.

Žáci ostatních tříd je převezmou od třídních učitelů 28.1.2021 v 7:35 hod v na dvoře školy. Žákům nebude umožněn vstup do budovy. Třídy 3.,4.,5. u bočního vchodu u školní družiny.

Třídy 6. a 7. u hlavního vchodu.

Třídy 8.,9. u zadního vchodu v tělocvičny.

Všichni jsou povinni dodržovat rozestupy a mít na obličeji roušku. Místo žáka si může vyzvednout vysvědčení zákonný zástupce – rodič.

Ihned po předání výpisu všichni ihned opustí areál školy.

Pokud si žák vysvědčení nevyzvedne, zůstane uloženo v kanceláři školy.

Žáci 9. ročníku obdrží současně 2 přihlášky na střední školy. Doma si je pečlivě vyplňte a až po jarních prázdninách přijdou deváťáci do školy, potvrdíme jim je a vrátíme, abyste je mohli včas odeslat na střední školu. Každá střední škola si nastavuje pravidla pro přijímání žáků samostatně. Sledujte stránky těchto škol a řiďte se jejich pokyny.