Přihlášky na střední školu a zápisový lístek

| komentářů 0

Žáci 9. třídy obdrželi přihlášky na střední školu a žádost o vydání zápisového lístku. V úterý 16.2. budeme v době od 12.30 do 15.30 hodin potvrzovat prospěch na přihláškách a vydávat proti žádosti zápisové lístky. Není nutná přítomnost rodiče, mohou přijít pouze žáci. Je také možné nechat přihlášku a žádost o vydání zápisového lístku v obálce v poštovní schránce nebo u vedoucí školní jídelny, případně ve družině, a vyzvednout obojí po domluvě.

Renáta Růžková, zást.řed.