warum erst Ventolin und dann Flixotid €115.40

Zápis do 1. ročníku ZŠ – aktualizováno

| komentářů 0

Vážení rodiče, zápisy dětí budou v tomto roce opět probíhat distanční formou.

Zápis do 1. třídy bude probíhat od 1.4. do 30.4.2021. Pokyny k zápisu najdete v záložce základní škola/zápis do 1. třídy 2021-2022.

Zápis do mateřské školy proběhne od 2. května do 16. května 2021. Zákonný zástupce dokládá řádné očkování dítěte potvrzením praktického dětského lékaře a přiloží kopii rodného listu dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu). Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

poucenizadatele

V případě nemožnosti podat přihlášku v daném termínu je možné podat žádost v náhradním termínu 1.-16.5.2021.