ventolin Dosierung für Vernebler €97.0

Návrat předškoláků k prezenční výuce v MŠ od 12.4.2021

| komentářů 0

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 je umožněn návrat dětí předškolního věku k povinnému předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Děti se podrobí testování neinvazivními testy vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno při příchodu do MŠ.

Testování se neprovádí u osob, které doloží, že absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci  v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů.  Potvrzení je možné dodat od lékaře, lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

Pokud se dítě nezúčastní testování, nemůže se prezenčního vzdělávání zúčastnit a absence se bude považovat za omluvenou.

Při testování dětí je možná asistence třetí osoby, ta musí dodržovat nařízená hygienická opatření – respirátor, rozestupy. Test trvá cca 15 minut.

 

Pokud bude zjištěna pozitivita u dítěte při testu v pondělí, dítě musí absolvovat PCR test a ostatní děti mohou zůstat ve školce. Pokud bude pozitivita u testu ve čtvrtek, musí všechny děti do karantény a počkají na výsledky PCR testu pozitivního dítěte doma. Žádáme vás, abyste měli u sebe telefon, kdybychom vás museli informovat o případných opatřeních.

Ve školce děti nemusí nosit roušky.

PRO DÍTĚ, KTERÉ PŮJDE DO ŠKOLKY, PŘIHLASTE STRAVOVÁNÍ PŘES EMAIL NEBO PŘES ZÁZNAMNÍK DO PÁTKU!

Děkujeme za spolupráci.

Na stránce testovani.edu.cz/jak-na to-ve-skole si můžete prohlédnout video, jak takové testování bude probíhat.