billiges Albuterol €106.76

Volný den 27.9.2021

| komentářů 0

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,

uděluje ředitelka školy na den 27.9.2021 volný den pro děti MŠ a žáky ZŠ z provozních a organizačních důvodů. V tyto dny bude ze stejného důvodu přerušen i provoz školní družiny a školní jídelny.