hat Ventolin Penicillin €107.78

Čtvrtletní hodnocení

| komentářů 0

Z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace v souvislosti s Covid-19 se v prvním čtvrtletí školního roku 2021/22 nebudou konat třídní schůzky. Zákonní zástupci žáků budou o prospěchu informováni prostřednictvím zápisu známek do žákovských knížek nejpozději do pátku 19.11.2021. V případě zájmu o osobní individuální konzultaci mohou zákonní zástupci žáků přímo kontaktovat učitele.

Děkujeme za pochopení.