ventolin Babypuder €66.22

Projektový den v ZŠ – 6. + 7.třída

| komentářů 0

Dne 26.4. proběhl projektový den pro žáky 6. a 7.třídy na téma Finanční gramotnosti.

Formou simulační kreativní hry si žáci zkusili rok života čtyřčlenné rodiny z hlediska osobních financí. Zadání bylo plněno prací žáků v týmech, které společně řešily příjmy a výdaje fiktivní rodiny v reálných nákladech a cenách. Žáci dostali v zadání průměrný měsíční příjem a formou kartiček si vybírali příslušné výdaje. V průběhu hry lektor vysvětlil základní pojmy, varoval před neuváženým zadlužováním a zmínil druhy pojištění. Odborník také dopovídal na dotazy žáků na téma inflace, spoření, investice. Závěrem byli žáci varováni před neuváženým zadlužováním.

Žáci pochopili, že hospodaření domácnosti je složitější, než se domnívali a že náklady obsahují mnoho položek, které jsou důležité. Prohloubili si dovednost pracovat ve skupině, radit se a vyhodnocovat různé alternativy, ověřili si také, že chyba je může navést na správné řešení.

www.kurzprezitivesvetefinanci.cz