Cara kerja Ventolin Vernebler €7.63

Pohádková cesta lesem

| komentářů 0

Školní družina ve spolupráci s 9.třídou pořádala ve čtvrtek 16.6. Pohádkovou cestu lesem. Děti procházely trasu lesem a plnily na stanovištích pohádkové úkoly. Na závěr byla sladká odměna. Moc jsme si vše užili a těšíme se na příští akci. 🙂