ficha tecnica ventolin inhalator €84.48

Evropský den jazyků

| komentářů 0

Evropský den jazyků (EDJ) je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Slaví se každoročně 26. září již od roku 2001. Naše škola se letos rozhodla uspořádat na počest tohoto dne Projektový den s angličtinou, který se konal pro 2.stupeň (včetně 5.třídy) ve středu 27.9. Učebny byly proměněny ve stanoviště a žáci 9.třídy se stali průvodci na těchto jednotlivých stanovištích. V průběhu celého dopoledne si žáci 5.-8.třídy, rozdělení do skupinek, vyzkoušeli např. hrát v angličtině oblíbené Aktivity, nakreslit komiks, doplnit dle poslechu text písně, či se zdokonalovali ve slovní zásobě, tvorbě vět a reáliích anglicky mluvících zemí.