Home » Základní škola » Projekty

Projekty

Výzva č.56, 57

 

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Srdce_placka_2

V souladu s výchovou k zdravé výživě se škola opět zapojila do programu „Školní mléko“.

To umožňuje žákům nákup limitovaného množství mléčných výrobků (mléko ochucené, neochucené) za zvýhodněné ceny.

Dotovaných mléčných výrobků nesmí jednotlivý žák odebrat více než je školních dní.

8551-logo 2012 (2)

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, tonerů a použitých drobných elektrozařízení.

I my jsme do vstupního vestibulu umístili box na použité baterie a tonery.  Již není třeba přemýšlet o ekologické likvidaci, pouze stačí zmíněný odpad vložit do připravených boxů.

 

 

Prezentace

Sponzoři

boom sponzor01