Home » Školní družina » Základní informace

Základní informace

Ve škole jsou otevřena 2 oddělení školní družiny. Maximální počet přijímaných dětí je 60.

K dispozici jsou 2 kmenové místnosti družiny, herna, výtvarná dílna, tělocvična a školní hřiště. Pro děti připravují vychovatelky další akce, např. vycházky do přírody, výlety, filmová představení, naučné programy.

Poplatek je stanoven na 750 Kč na pololetí.

dav

výlet

les

Prezentace

Sponzoři

boom sponzor01