Home » Mateřská škola » Akce MŠ

Akce MŠ

Drakiáda v MŠ

Olympiáda MŠ

OLYMPIÁDA MŠ

Společné setkání regionů na zámku Kačina

 

Příjemné a slunečné dopoledne prožili všichni ti, kteří přijeli v sobotu 3. října  na zámek Kačina. Probíhalo tu společné setkání dvou regionů – setkání mateřských škol, které jsou zapojeny do projektu „Olympiáda mateřských škol“.

Setkání bylo zahájeno nástupem dětí zúčastněných školek  a vyhlášením nejhezčích „sportovních“ výkresů za loňský školní rok. Z naší mateřské školy vyhrála Jolanka Štěrbová, která od září chodí do 1. třídy, ale na Kačině se byla také podívat.

Po nástupu byl připraven pro všechny děti a jejich rodiče pestrý a zábavný program. Skřítek Bukvička dohlížel na naučnou stezku „Stromy a keře, poznej je ve hře“, ve výtvarné dílničce „Království za koně“ si děti vyrobily svého koníka, také se ale na louce mohly projet na opravdových koních. Velkým zážitkem byla i jízda na čtyřkolkách. Program doprovázelo svým vystoupením divadlo „Kůzle“.

Děti si společně zazpívaly, zatančily nebo ozdobily dort.

Společné podzimní setkání regionů se moc vydařilo a už teď se těšíme na jaro, na setkání sportovní v Jestřabí Lhotě.

 

Naši MŠ přijeli na zámek Kačina podpořit Benešovi, Hemrovi, Chloupkovi, Kalinovi, Kněžínkovi a Suchánkovi a také pan starosta Ing. R. Severa. Patří jim velké poděkování!

 

 

Eva Kašparová

Jana Patočková

Prezentace

Sponzoři

boom sponzor01