Home » O škole

O škole

 

Naše škola

Během posledních  dvou let prochází naše škola postupnou revitalizací. Podařilo se nám zrekonstruovat šatny, takže každý žák má svou vlastní uzamykatelnou šatní skříňku. Nově jsme vybavili školní knihovnu, ze které se stala nejoblíbenější místnost ve škole. Žáci ji hojně navštěvují, využívají čtečky a půjčují si knihy domů.  Pro pestřejší nabídku knižního fondu využíváme meziknihovní výpůjční systém ve spolupráci s knihovnou v Kutné Hoře. V přízemí jsou všechny třídy 1. stupně kompletně nové od podlahové krytiny po nábytek. Nové je také zázemí pro zaměstnance. Máme nové kanceláře a sborovnu. O letošních prázdninách jsme vybavili nově školní jídelnu, hernu školní  družiny a začali jsme s výměnou nábytku ve třídách druhého stupně. Rádi bychom druhý stupeň dokončili nejpozději do dvou let.

Škola využívá 9 kmenových tříd, počítačovou učebnu, učebnu s interaktivní tabulí, školní kuchyňku a tělocvičnu. Školní kuchyňka je využívána  při výuce pracovních činností, žáci se zde učí připravovat jídla pod vedením své vyučující. Počítačová učebna je vybavena 11 počítači pro žáky a 1 počítačovou sestavou pro vyučující. Tato pracovna je využívána k výuce informatiky a do všech sestav jsou nainstalovány výukové programy matematiky, fyziky, chemie a anglického jazyka. V interaktivní a počítačové učebně je připojení k internetu, které mohou žáci využívat. Připojení k internetu je zároveň ve všech kmenových třídách, kde jsou instalovány tabule společně s dataprojektorem, sloužící k interaktivní výuce. Škola je pokryta bezdrátovým systémem Wifi.

7IMG_20170602_080855dav

184. třída

dav

dav

1

V přízemí školy se nachází učebny 1.- 4. ročníku společně se samostatnými odděleními ŠD, která disponují třemi hernami. Kmenové třídy od 5. ročníku jsou umístěny v prvním patře budovy.  Žákům 5. třídy je umožněn plynulejší přechod na 2. stupeň.Po celý rok využíváme pro výuku tělesné výchovy tělocvičnu a sportovní areál ZŠ. V budově je také umístěna školní jídelna, která slouží zároveň jako jídelna pro MŠ.

Žáci 1. a 2. stupně se učí podle školního vzdělávacího programu „ŠKOLA PRO VŠECHNY“. S výukou anglického jazyka se děti seznamují již od 1. třídy. Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk, který se žáci učí intenzivně až do 9. třídy v rozsahu 2 hodin týdně. V současné době nabízíme výuku angličtiny, konverzaci v angličtině a němčinu.

Během výuky uplatňujeme individuální přístup k žákům.  Menší kolektivy ve třídách nám dovolují věnovat se plně všem a přizpůsobit výuku jejich tempu.

Mateřská škola

Kapacita mateřské školy je plně využívána dětmi z Býchor a okolí. Má jedno oddělení a může přijmout až 25 dětí.
Školní družina

zajišťuje provoz od pondělí do pátku ráno i odpoledne. Od pondělí do čtvrtka již od 6:30 do 16:30 a v pátek do 16:00 hod.  V době od 15:00 hod. mohou naše děti využívat nabídku kroužků výtvarného a sportovního zaměření, které vyplní čas strávený čekáním ve ŠD. Každé oddělení má vlastní prostory, které se nachází v oddělené části budovy školy.
Školní jídelna

vaří podle zásad zdravé výživy a 1krát týdně si mohou strávníci zvolit ze dvou nabízených jídel. Jídla si u nás mohou objednat i cizí strávníci.

Prezentace

Sponzoři

boom sponzor01