Den Země

I v letošním roce jsme se zapojili do akcí souvisejících se Dnem Země.  Školní družina se vydala v pátek 20.dubna na výstavu Fondu životního prostředí v Kolíně  a ostatní žáci naplnili projektový den ve středu 25. dubna rozmanitými činnostmi, úklidem a výlety do přírody.

IMG_20180420_121427 IMG_20180420_121448 IMG_20180420_121520 IMG_20180420_121556 IMG_20180420_121614 IMG_20180420_121627 IMG_20180420_121704 IMG_20180420_122258DZ3DZ2DZ1

Výsledky přijímacího řízení 2018/2019

Hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Býchory, okres Kolín, příspěvkové organizaci od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

„Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v řádném termínu zápisu:

registrační číslo                               výsledek přijímacího řízení

 1 přijat(a)
2 přijat(a)
3 přijat(a)
5 přijat(a)
6 přijat(a)
7 přijat(a)
8 přijat(a)
4 odklad

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Býchory, okres Kolín, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

 

Termín náhradního zápisu je možné domluvit telefonicky na čísle 723578784 nejpozději do 30.4.2018

Třídní učitelkou v 1. třídě bude Ing. Bc.Sabina Hübschmannová

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 13:00 do 17:00.

   Zákonný zástupce s sebou přinese:

▪  občanský průkaz

▪  rodný list dítěte

▪  potvrzení o pravidelném očkování

  • potvrzení vydané lékařem
  • nebo potvrzenou přihlášku – k vyzvednutí v MŠ
  • kopie očkovacího průkazu nestačí

 

Plakát+-+Zápis+do+MŠ+2018

 

Exkurze v elektrárně

V pátek 6.4.2018 navštívili žáci 8. a 9. třídy hydroelektrárnu a teplárnu společnosti Veolia Energie Kolín, a.s. Provozem provázel a odborného výkladu se na tři hodiny ujal pan Ing. Kerhart , vedoucí výroby. Ochotně odpovídal na dotazy žáků a do výkladu zařadil „kontrolní“ a „tipovací“ otázky.

Provoz hydroelektrárna

Žáci byli  seznámeni s vodním dílem Kolín a malou hydroelektrárnou pod starým (Masarykovým) mostem. Byla jim představena ekologická výroba elektrické energie včetně strojovny se 7 turbínami a generátory.

Provoz teplárna

V tomto provozu byli žáci seznámeni s výrobou tepla a elektřiny v teplárně na uhlí. Viděli sklad uhlí, prostory na vykládku železničních vozů, kotelnu, strojovnu a centrální velín (společný pro hydroelektrárnu a teplárnu).

Ing. Viera Obešlová

WP_20180406_003 WP_20180406_008 WP_20180406_010 WP_20180406_015 WP_20180406_038 WP_20180406_049 WP_20180406_051 WP_20180406_057 WP_20180406_060 WP_20180406_064

Zápis do 1. ročníku bude 10. dubna 2018

V úterý proběhla poslední školička pro předškoláky a teď už nás čeká opravdový zápis.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU SE USKUTEČNÍ  V ÚTERÝ 10. DUBNA 2018 OD 13

DO 17 HODIN VE TŘÍDÁCH PRVNÍHO STUPNĚ.  PŘINESTE S SEBOU OBČANSKÝ

PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE.

Sběr papíru ukončen

Ve středu 16.3. 2018 byl ukončen sběr starého papíru. Utržené peníze použijeme na nákup učebních pomůcek. Děkujeme všem, kteří nám přispěli.

Školička 6. března

Naši předškoláci se v úterý opět sešli , aby se společně připravovali k zápisu do 1. třídy. Tentokrát procvičovali i svoji zručnost a vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí. Příště bude poslední setkání zase za čtrnáct dní v úterý 20. března. Těšíme se na vás.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Školička 20. února

V úterý 20. února jsme se zase sešli s předškoláky na přípravce před zápisem do 1. třídy. Tentokrát jsme se zaměřili na pravolevou orientaci a zrakové a sluchové rozlišování. Trénovali jsme soustředění a pozornost a taky jsme si užili legraci. Za odměnu všichni dostali jako výbavu do školy plnicí pero. Těšíme se na viděnou příště 6. března.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Projekt Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

 

Pro většinu školáků je historie synonymem pro slovo dějepis, jenž pro ně znamená biflování spousty nezáživných faktů a letopočtů. Že dějiny mohou vypadat i jinak, se snaží dokázat organizace Post Bellum  se svým projektem Příběhy našich sousedů. V jeho rámci se mohou žáci základních škol a příslušných ročníků nižších gymnázií na chvíli proměnit v investigativní žurnalisty a historiky a na vlastní pěst pátrat po zajímavých životních osudech lidí, kteří žijí třeba přímo ve vedlejším domě a s nimiž by jinak vůbec nepřišli do kontaktu.

Do projektu se letos zapojila i ZŠ a MŠ Býchory. Zdejší čtyřčlenný, ryze chlapecký tým, navštívil v rámci svého výzkumu dvaadevadesátiletou Lidmilu Nedbalovou z Jestřábí Lhoty na Kolínsku. V téměř dvouhodinovém rozhovoru se mohla vypravěčka a její posluchači přenést do let první republiky, zavzpomínat na prezidenta T. G.  Masaryka, znovu si prožít hrůzy druhé světové války i smutek nad ztrátou rodinného statku podlehnuvšího  kolektivizaci padesátých let. Paní  Nedbalová toho prožila tolik, že by to vystačilo na román nebo alespoň na delší povídku. Tu mohou ostatně žáci napsat, protože projekt jim v otázce zpracování získaných informací ponechává  volnou ruku.

Post Bellum si všechny pamětnické příběhy archivuje, ovšem vyžaduje jednotnou podobu. Chlapci díky tomuto projektu  dostali příležitost navštívit Český rozhlas v Praze a na chvíli se ocitnout v kůži skutečných reportérů. Vyzkoušeli si, jaké to je mluvit do mikrofonu a nahrávat reportáž, jak nahrávka získává ve střížně svou konečnou podobu. Výsledkem jejich úsilí je tříminutová reportáž kombinující vyprávění pamětnice s komentáři  jejích tazatelů.

Aby měl projekt tu správnou tečku, budou chlapci výsledky svého snažení prezentovat    14. března 2018 v Městském společenském domě v Kolíně. Pokud vás projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět víc o osudech jednotlivých pamětníků, jste srdečně zváni. Všichni zúčastnění žáci vaši podporu jistě ocení.

Dagmar Damková

IMG_20180105_110701IMG_20180105_121955 IMG_20180105_110804

Druhá školička

Přestože je chřipková epidemie v plném proudu, sešli se předškoláci na druhé přípravce ve škole. Zpívali písničky, hledali písmenka, poznávali barvy a zvířata, psali a kreslili… Příště se sejdeme před jarními prázdninami 20. února.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Prezentace

Sponzoři

boom sponzor01