Informace k začátku školního roku 2017-2018

Vážení rodiče,

nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září v 7:35 hod.

Žáci se sejdou ve svých kmenových třídách a třídní učitelé jim sdělí informace o organizačních  záležitostech.  V úterý 5.9. bude vyučování ve všech třídách končit 4. vyučovací hodinou a třídní učitelé rozdají učebnice, přidělí dětem šatní skříňky, zkontrolují osobní údaje do školní matriky. Od středy částečně najedeme na rozvrh, vyučování ale v tomto prvním týdnu bude jen dopoledne. Výuka skončí poslední dopolední vyučovací hodinou podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Od úterý bude fungovat školní družina pro přihlášené děti z 1. stupně. Provoz v tomto školním roce je prodloužen do 16 hodin, poplatek činí 150 Kč na měsíc, tedy 750 Kč na pololetí. Poplatek je splatný do konce září a na 2. pololetí do konce února. Zároveň od úterý je možné přihlásit obědy. Výuka podle rozvrhu začne od pondělí 11. září. Pro žáky 2. stupně  a 5. třídy bude zase možné přihlásit „dohled mezi dopoledním a odpoledním vyučováním“, který bude zdarma.

Pomůcky a sešity upřesní jednotliví vyučující během prvního týdne, na jejich nákup budete mít dost času.

O prázdninách jsme nezaháleli, ve třídách je nově vymalováno, na chodbách jsou nové zářivky, jsme napojeni na obecní vodovod, dojednali jsme „ovoce a mléko do školy“ pro všechny děti, zařídili jsme novou učebnu výtvarné výchovy a sborovnu, vyměnili jsme některé učebnice a nakoupili další učební pomůcky.

V první třídě přivítáme 20 nových žáčků. Přejeme jim i všem ostatním, aby prožili hezký školní rok.

 

Informace ke školnímu stravování 2017-2018

Vážení rodiče,

v sekci „ke stažení“ si můžete stáhnout přihlášky ke školnímu stravování. Najdete tam tiskopis pro mateřskou školu, základní školu a přihlášku ke svačinkám. Vytištěné si je také můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

Vyplněné je nutné odevzdat vedoucí jídelny co nejdříve.
– pokud nebude přihláška na stravování odevzdána,nebude žák stravován
– přihlaste si včas obědy případně svačiny pro své dítě
– telefon+záznamník 321 798 431
– e-mailová adresa jidelna.bychory@seznam.cz
Nezapomeňte uvést – jméno dítěte, třídu, datum přihlášení, oběd nebo svačinu.
Přihlásit obědy strávníkovi je možné od 5. září /tj. od úterý/
svačiny od 6. září /tj. od středy/

Loučení s devátou třídou

Dnes končí další školní rok. Jako vždycky rychle uběhl a je čas poslat do světa další třídu. My jsme pro naše deváťáky na dnešek připravili slavnostní „vyřazení“. Nejen že dostali vysvědčení jako všichni ostatní žáci, ale přišli se s nimi rozloučit všichni vyučující, vedení školy a za zřizovatele jim přišel popřát hodně úspěchů starosta Býchor pan Severa. Věříme, že jsou naši absolventi dobře připraveni a přejeme jim v dalším životě hodně štěstí, úspěchu a pohody. A taky hezké prázdniny!

1 2 3 4 5 nezb 8 9 10

Informace pro rodiče budoucích prvnáčků

Vážení rodiče, schůzku před koncem školního roku neplánujeme. Připravili jsme pro vás informace, co máte vašemu prvňáčkovi na příští školní rok připravit a nakoupit. Během prvních čtrnácti dnů v září bude ještě dostatek času případně něco dokoupit, nemusíte mít obavy. Děti od nás dostanou učebnice a pracovní sešity, písmena a číslice a základní vybavení na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Vzhledem k tomu, že každé dítě má v šatně svou skříňku, bude potřebovat visací zámek o průměru 5-7 mm. Školní rok zahájíme v pondělí 4. září v 7,35 hod. Zároveň si budete moci přihlásit obědy, svačinky, školní družinu. Přejeme vám a vašim dětem hezké prázdniny a těšíme se na shledanou 4. září.

SEZNAM POM. – 1.tř.

Aktivity ve družině – odpoledne s psovody

Další zajímavé odpoledne prožily děti ze školní družiny ve společnosti policejních psovodů. Viděli jsme ukázky z výcviku psů a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Naše spolupráce je dlouhodobá a jsme za ni moc rádi.

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 12 13 14

Aktivity ve školní družině

 Školní družina je plná nejrůznějších aktivit. Vedle výtvarných, hudebních nebo sportovních činností mají děti možnost zkusit si i něco jiného. V červnu se spolu s kriminalistou učili odlévat stopy v terénu. Děkujeme.

IMG_8105 IMG_8112 IMG_8121IMG_8116 IMG_8119IMG_8099 IMG_8127 IMG_8131 kopie IMG_8137 IMG_8139 IMG_8140 IMG_8142

Kolínské sportovní hry

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila Kolínských sportovních dnů. Letos s mimořádným úspěchem. Ondra Ernyger získal 1. místo v hodu míčkem. Blahopřejeme.

20170605_115958 20170605_120131 20170605_122054  20170605_122311 20170605_122347 20170605_123708 20170605_124034  20170605_124526 20170605_130100 20170605_130108WP_20170607_001WP_20170607_011WP_20170607_014

Den dětí

V pátek 2. června jsme spolu s našimi žáky oslavili Den dětí. Žáci osmé a deváté třídy se ujali organizačních záležitostí a připravili pro své mladší spolužáky soutěžní okruh plný sportovních i vědomostních úkolů. Celý den probíhal s úsměvem na tvářích, výhru si odnesl každý!

IMG_20170602_080855 IMG_20170602_080919 IMG_20170602_084856 IMG_20170602_084934 IMG_20170602_085018 IMG_20170602_085022 IMG_20170602_085229 IMG_20170602_085324 IMG_20170602_095725 IMG_20170602_104606 IMG_20170602_105233

Olympiáda mateřských škol

V sobotu 20. května se děti z mateřské školy zúčastnily 5. ročníku Olympiády mateřských škol v Jestřabí Lhotě. Olympiáda byla tradičně zahájena představením zúčastněných mateřských škol, pochodem s olympijskou vlajkou a ohněm a také vypuštěním holubic.
Olympiáda byla opět rozdělena na dvě části. V první části olympiády sportovaly děti na dvanácti stanovištích a vyzkoušely si různé sportovní disciplíny, které pro ně připravily jednotlivé mateřské školy. V druhé části byly zařazeny finálové disciplíny pro předškoláky. Někteří naši předškoláci byli nemocní, proto je při závodech úspěšně zastoupily mladší děti –

Gábinka Hálová a Páťa Kalina.
Naši MŠ velmi dobře reprezentovali:

Patrik Kalina – běh na 40 metrů

Marie Šlechtová – běh na 40 metrů

Zdeněk Vlach – hod do dálky

Gabriela Hálová – hod do dálky

Zdeněk Vlach získal krásné 3. místo v hodu do dálky.

Štafetového běhu na 4×40 metrů se zúčastnili:

Marie Šlechtová

Gabriela Hálová

Šimon Kněžínek

Patrik Kalina

I když nám letos nepřálo počasí, všechny děti si s chutí zasportovaly a podávaly úžasné sportovní výkony. Blahopřejeme!

Také děkujeme rodičům za účast a velkou podporu na všech ročnících Olympiády mateřských škol.

Eva Kašparová

1278 9510 1116171419212425 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání 2017/2018

hromadné oznámení výsledků přijímacího řízení

Prezentace

Sponzoři

boom sponzor01