Home » Základní škola » Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Vedení školy

PaedDr. Hana Žižková – ředitelka

Mgr. Renáta Růžková – zástupkyně ředitelky

Třídní učitelé

  1. ročník Ing. Bc. Sabina Hübschmannová
  2. ročník Mgr. Milan Vendl
  3. ročník Jana Zápotočná
  4. ročník Bc. Denisa Černá
  5. ročník Mgr. Hana Janstová
  6. ročník Ing. Viera Obešlová
  7. ročník Mgr. Karolína Nesvadbová
  8. ročník Mgr. Dagmar Damková
  9. ročník Ing. Pavel Žižka

Další pedagogičtí pracovníci

Mgr. Miloslava Hovorková – učitelka

Ludmila Forštová, Eva Novotná, Blanka Široká – asistentky pedagoga, vychovatelky

Prezentace

Sponzoři

boom sponzor01