ventolin rennendes Herz €81.87

Cíle školy

Cíle školy

– jsme škola rodinného typu, průměrný počet počet žáků ve třídě je 18

– škola má velkou zahradu, hřiště a nachází se přímo na okraji lesa a zároveň v centru obce

– dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme odbornou péči speciálních pedagogů

– rozvíjíme osobnost žáků po všech stránkách, vedeme je k zodpovědnosti a samostatnosti

– chováme se ekologicky a učíme to i naše žáky

– naším cílem je, aby děti rozvíjely své nadání a cílevědomě na něm pracovaly

– pořádáme pravidelné exkurze, besedy, výlety do přírody, účastníme se sportovních akcí, navštěvujeme divadelní i hudební představení, pořádáme kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím

– vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy, na 2. stupni mají žáci konverzaci z angličtiny

– máme novou knihovnu, vybavenou velkým množstvím titulů a sedacími vaky, spolupracujeme v rámci meziknihovní výpůjčky s městskými knihovnami

– neustále revitalizujeme naší školu