ventolin rennendes Herz €81.87

Cíle školy

Cíle školy

– jsme škola rodinného typu, průměrný počet počet žáků ve třídě je 18

– škola má velkou zahradu, hřiště a nachází se přímo na okraji lesa a zároveň v centru obce

– dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme odbornou péči speciálních pedagogů

– rozvíjíme osobnost žáků po všech stránkách, vedeme je k zodpovědnosti a samostatnosti

– chováme se ekologicky a učíme to i naše žáky

– naším cílem je, aby děti rozvíjely své nadání a cílevědomě na něm pracovaly

– pořádáme pravidelné exkurze, besedy, výlety do přírody, účastníme se sportovních akcí, navštěvujeme divadelní i hudební představení, pořádáme kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím

– vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy, na 2. stupni mají žáci konverzaci z angličtiny

– máme novou knihovnu, vybavenou čtečkami a sedacími vaky, spolupracujme v rámci meziknihovní výpůjčky s městskými knihovnami

– neustále revitalizujeme naší školu

-V červnu 2018 se na nás obrátil pan docent Kodejška z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a požádal nás o spolupráci při ověřování inovativních metod, které nejenom rozvíjejí dovednosti dětí, ale přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji prostřednictvím integrace hudby s ostatními uměleckými oblastmi, které děti zajímají. Mgr. Marie Dunovská , která je výborná houslistka, klavíristka, zpěvačka a vyučuje studenty PedF UK, na naší škole pracouje na svém rozvojovém grantu a disertační práci v oblasti hudební výchovy. Velmi nás zájem pedagogů z vysoké školy potěšil. Je to milé ocenění naší dosavadní práce a věříme, že spolupráce s fakultou bude úspěšná.