CVS Ventolin Inhalator €134.78

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy

| komentářů 0

Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace

Datum:  13.5.2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace.

 

Do mateřské školy přijímá od školního roku 2019-2020 děti s těmito evidenčními čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9,10,11,12.

 

 

 

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Prosíme rodiče, aby si v budově mateřské školy vyzvedli Rozhodnutí o přijetí svého dítěte.

 

 

 

 

PaedDr. Hana Žižková, ředitelka školy

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 13.5.2019