Umožnění přítomnosti žáků 2. stupně ve škole, vyzvednutí osobních věcí

| komentářů 0

Přítomnost žáků 6. až 9. ročníku ve škole bude umožněna v následujícím režimu:

přítomnost žáků je dobrovolná, předem se nemusí hlásit

v areálu školy žáci používají roušku

žáci se shromáždí v zadního vchodu do budovy u tělocvičny v 7:30 hod a vyčkají na třídního učitele

při příchodu předá žák třídnímu učiteli potvrzení o neexistenci příznaků, bez něho mu nemůže být povolen vstup

žáci si během třídnického setkání vyklidí své osobní věci ze třídy a z šatní skříňky

třídní učitel rozhodne o ukončení schůzky

Třídy se ve škole prostřídají takto:

pondělí 15.6. paní Janstová a 6. třída

úterý 16.6. pan Žižka a 7. třída

středa 17.6. paní Nesvadbová a 8. třída

čtvrtek 18.6. paní Damková a 9. třída, žáci 9. třídy odevzdají učebnice

Žáci všech tříd kromě 9. třídy si učebnice ponechají přes prázdniny u sebe.

Žáci, kteří se do školy nedostaví ( z 1. i z 2. stupně) si vyzvednou svoje osobní věci v den vydávání vysvědčení.

Informace k předávání vysvědčení budou zveřejněny 22.6.2020.

 

příloha_čestné_prohlášení (1)