Distanční výuka

| komentářů 0

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že distanční výuka je od letošního školního roku povinná pro všechny žáky základní školy!  Pokyny k organizaci výuky jsou předávány žákům prostřednictvím zákonného zástupce, který zodpovídá za to, že žák plní školní docházku. Pokud se žák výuky nemůže jednorázově zúčastnit nebo nemůže plnit úkoly, musí být omluven. Žák je povinen zadané úkoly vypracovat zpětně.

V případě, že se žák nemůže účastnit výuky online nebo plnit úkoly zadané prostřednictvím internetu trvale, musí tuto skutečnost sdělit zákonný zástupce vyučujícímu, který rozhodne o jiném způsobu distanční výuky! Děkujeme za spolupráci.