salbutamol hfa €52.86

Revolution train v Kolíně

| komentářů 0

Vážení rodiče, rádi bychom vás upozornili na možnost návštěvy projektu Revolution train v Kolíně, kterého se dne 4.10. budou účastnit žáci 7.třídy.

REVOLUTION TRAIN je unikátní projekt protidrogové prevence, který navštívilo již více než 240 000 návštěvníků. Jedná se o multimediální mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny – především děti a mládež ve věku 12 – 17 let. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy.

V odpoledních hodinách ve dnech 3. a 4. 10. bude vlak otevřen pro veřejnost  zdarma. Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.

6 stříbrných vagonů, 4 kinosály, 8 interaktivních místností a opravdový příběh cesty drogové závislosti. Vstup zdarma díky městu Kolín.

Plakát RT_KOLÍN _2022