ventolin-Gerät €136.87

Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024

| komentářů 0

Vážení rodiče, milí žáci,
začátek nového školního roku je tu!

Informace týkající se průběhu 4. září zahájení nového školního roku 2023/2024 jsou následující:

Všichni žáci se sejdou na nádvoří školy v 7:35 hodin. Žáci zůstanou venku a po příchodu na nádvoří budou třídy seřazeny podle ročníku, a to za dohledu svého třídního učitele/vychovatelky. V případě nepříznivého počasí přesuneme ceremoniál do tělocvičny.
Zahájení nového školního roku bude slavnostně odstartováno projevem paní ředitelky Mgr. Ivany Wiedermannové v 8:00 hodin. Připojí se k ní také místostarostka obce Býchory, Ing. Kateřina Sojková, která se s námi podělí o svá slova. Nezapomeňme na srdečné přivítání našich prvňáčků, které povede třídní učitelka Mgr. Denisa Černá, za účasti žáků devátého ročníku, kteří jim budou nápomocní.
Po této slavnostní části se žáci přesunou do svých kmenových tříd, kde se společně uvítají a obdrží pokyny pro nadcházející den. Rovněž bychom rádi upozornili rodiče, že školní družina bude dostupná až od 5. září 2023, takže po skončení přivítání ve třídách budou rodiče přebírat své děti.

Ať je tento školní rok plný úspěchů, radosti a nových přátelství.