Školní družina

Školní družina

věk : 6-11
čas : 6:30 - 16:30
žáků ve třídě : 30

Ve škole jsou otevřena 2 oddělení školní družiny. Maximální počet přijímaných dětí je 60.

K dispozici jsou 2 kmenové místnosti družiny, herna, výtvarná dílna, tělocvična a školní hřiště. Pro děti připravují vychovatelky další akce, např. vycházky do přírody, výlety, filmová představení, naučné programy.

Poplatek je stanoven na 750 Kč na pololetí.