anwendung des Ventolin-Inhalators in der Schwangerschaft €59.90

Školní družina

Školní družina

věk : 6-11
čas : 6:30 - 16:30

Ve škole jsou otevřena 3 oddělení školní družiny. Maximální počet přijímaných dětí je 90.

K dispozici jsou 3 kmenové místnosti družiny, herna, výtvarná dílna, tělocvična a školní hřiště. Pro děti připravují vychovatelky další akce, např. vycházky do přírody, výlety, filmová představení, naučné programy.

Poplatek je stanoven na 800 Kč na pololetí.