ventolin aerozol dla dzieci €88.95

Základní škola

Základní škola

věk : 6-15
čas : 7:35 - 14:45
žáků ve třídě : 18

Jsme škola rodinného typu.
Během posledních let prochází naše škola postupnou revitalizací. Podařilo se nám zrekonstruovat šatny, takže každý žák má svou vlastní uzamykatelnou šatní skříňku. Nově jsme vybavili školní knihovnu, ze které se stala nejoblíbenější místnost ve škole. Žáci ji hojně navštěvují, využívají čtečky a půjčují si knihy domů. Pro pestřejší nabídku knižního fondu využíváme meziknihovní výpůjční systém ve spolupráci s knihovnou v Kutné Hoře. V přízemí jsou všechny třídy 1. stupně kompletně nové od podlahové krytiny po nábytek. Nové je také zázemí pro zaměstnance. Máme nové kanceláře a sborovnu. Nově jsme vybavili školní jídelnu, hernu školní družiny a začali jsme s výměnou nábytku ve třídách druhého stupně. Rádi bychom druhý stupeň dokončili nejpozději do dvou let.

Škola využívá 9 kmenových tříd, počítačovou učebnu, učebnu s interaktivní tabulí, školní kuchyňku a tělocvičnu. Školní kuchyňka je využívána při výuce pracovních činností, žáci se zde učí připravovat jídla pod vedením své vyučující. Počítačová učebna je vybavena notebooky pro žáky a pro vyučující. Tato pracovna je využívána k výuce informatiky a do všech sestav jsou nainstalovány výukové programy matematiky, fyziky, chemie a anglického jazyka. V interaktivní a počítačové učebně je připojení k internetu, které mohou žáci využívat. Připojení k internetu je zároveň ve všech kmenových třídách, kde jsou instalovány tabule společně s dataprojektorem, sloužící k interaktivní výuce. Škola je pokryta bezdrátovým systémem Wifi.